Informacja Turystyczna

ul. Beskidzka 41, Szczyrk
tel. 33 815 83 88
it@szczyrk.pl

Ochrona zdrowia

Pogotowie Ratunkowe

Zespół Ratownictwa Medycznego (Specjalistyczny)
Bielsko-Biała, ul. E.Plater 14

ul. Zdrowia 8, Szczyrk
dyspozytor medyczny 999, tel.kom. 112

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Dębowa 1, Szczyrk 
tel. 33 829 69 00, 985
Numer ratunkowy w górach: tel. 601 100 300

serce Twoje ulubione obiekty 0